Badanie termowizyjne budynku

Badanie termowizyjne jest nowoczesną metodą oceny stanu cieplnego budynku. Pozwala ocenić izolację cieplną oraz zlokalizować miejsca, w których straty ciepła są największe. Dzięki temu istnieje możliwość ustalenia przyczyn z których wynikają problemy. Można także dokonać sprawdzenia szczelność drzwi oraz okien. Ocena stanu cieplnego budynku możliwa jest tylko w miesiącach jesienno-zimowych.

Dzięki termowizji możemy również (przez cały rok) zlokalizować wycieki wody, miejsca przegrzewania się instalacji elektrycznej, ocenić stan zawilgocenia murów.